Kurser


Danske Udlejere, har det fortsat, som én af de vigtigste opgaver, at sikre, at aktørerne på boligmarkedet til enhver tid er á jour med lovgivningen, derunder rets- og huslejenævnspraksis.
Dette gælder såvel den enkelte udlejer som dennes advokat, revisor og administrator, ligesom vi bestræber os på, at såvel lægdommerne som huslejenævnsmedlemmerne til enhver tid er forsynet med den nyeste praksis.

Nedenstående dialogmøder gennemføres ved minimum 15 deltagere – dog max. 30 deltagere. Der tilmeldes efter ”først til mølle princippet”. Deltagelse er gratis, og der serveres kaffe og en let anretning

Kursusbeviser

Specielt af hensyn til advokater og revisorer, der er stillet overfor krav om obligatorisk efteruddannelse, bl.a. ved bkg. nr. 1474 af 12.12.2007, udstedes der kursusbeviser til kursusdeltagerne. Heldagskurserne udgør, i henhold til bekendtgørelsen, 6 lektioner á 45 minutter, og “på-vejhjem-/aftenkurser” består af 3 lektioner á 45 minutter.
 

På-vej-hjem-/aftenkurser

Kurserne afholdes i samarbejde med de enkelte udlejer-/grundejerforeninger og er placeret således, at kurserne
såvel er dækkende geografisk som i relation til de relevante lejeretlige emner. Kurserne vil alle indeholde den
nyeste praksis – og kan derfor bidrage med mange nyttige oplysninger for såvel den private udlejer, som den
mere professionelle aktør på udlejermarkedet.
OBS! Alle kurser er på 3 lektioner á 45 minutters varighed. Alle medlemmer af foreninger under Danske
Udlejere kan deltage i samtlige kurser uanset lokal tilhørsforhold.


Betaling:

GRATIS for medlemmer af Danske Udlejere. For ikke-medlemmer betales kr. 400,- pr. 

deltager. Prisen er inkl. Kursusmateriale, kaffe, mødevand og sandwich eller brød til kaffen.

 


Tilmelding til nedenstående kurser

Husk: Du skal tilmelde dig skriftligt til: de@danskeudlejere.dk – og angive: 1) Hvilket kursus du ønsker at deltage i. 2) Navn på alle deltagere. 3) Hvilken lokal forening du er medlem af. Du modtager herefter bekræftelse på din/jeres deltagelse. Vi vil rigtig gerne have tilmeldinger så hurtig som muligt – og absolut senest 1 uge før afholdelse.  

By

Sted

Dato/tid

Emne


Aalborg Black Box
Porsvej 2, 1.
9000 Aalborg
25/2-20
Kl. 15:00 til 17:00
Lejeloven brush up

Nyborg Hotel Villa Gulle,
Østervoldgade 44,
5800 Nyborg
27/2-20
Kl. 17:00 til 20:30
Udlejer – vil du forbedre dine boliglejemål og opnå højere leje

Sjælland/Slagelse Danske Revision
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse
9/3-20
Kl. 17:00 til kl. 20:00
DIALOGMØDE

Sønderjylland/Christiansfeld Tyrstrup Kro
Tyrstrup Vestervej 6
6070 Christiansfeld
10/3-20
Kl. 18:00 til kl. 21:00
DIALOGMØDE

Middelfart Middelfart Sparekasse
Havnegade 21
5500 Middelfart
11/3-20
kl. 17:30 til 20:30
Opsigelse og fraflytning samt nyeste praksis fra huslejenævn og boligretter

Hjørring Hjørring Kro
Birthesvej 2
9800 Hjørring
12/3-20
Kl. 18:00 til 21:00
Finansieringsmuligheder for udlejere, som ønsker at udvide deres forretning ved køb af yderligere ejendomme til udlejning samt generel information om forsikringsordningen

Midtjylland/Aarhus Danske Udlejere
Fredensgade 30, st.
8000 Aarhus C
16/3-20
Kl. 17:00 til kl. 20:00
DIALOGMØDE

Nordjylland/Aalborg Scandic Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg
17/3-20
Kl. 17:00 til kl. 20:00
DIALOGMØDE

Odense/Fyn Fangel Kro
Fangelvej 55
5260 Odense S
18/3-20
Kl. 17:00 til kl. 20:00
DIALOGMØDE

Farsø Dronning Ingrid Hallerne
Jeppe Aakjærs Vej 27
9640 Farsø
18/3-20
kl. 18:00 til 21:00
Ind-og fraflytningsrapporter + seneste domme og kendelser med relation til området

Slagelse Dansk Revision
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse
19/3-20
Kl. 16:30 til 20:30
Udlejer – vil du gerne undgå at komme i huslejenævnet.

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
23/3-20
Kl. 9:00 til 12:00
Grundlæggende erhvervslejeret

Viborg BDO Lounge
Tingvej 7, 2. sal
8800 Viborg
25/3-20
kl. 15:00 til 18:00
Arealmangler, reguleringer, BBR og opmålingsregler – hvordan håndterer udlejer det ?

Hobro Hotel Amerika
Amerikavej 48
9500 Hobro
26/3-20
kl. 20:00 til 22:00
Udfyldelse af lejekontrakten og ind—og fraflytningsrapporter

Herning Østergaards Hotel
Silkeborgvej 94
7400 Herning
30/3-20
Kl. 18:30 til 21:00
Lejekontraktens § 11 – hvor skal udlejer være særlig opmærksom?

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
30/3-20
Kl. 19:00 til 22.00
Misligholdelser

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
30/3-20
Kl. 19:00 til 22.00
Hvordan håndteres mislighold fra lejers side, herunder opsigelse/ophævelse, væsentlig misligholdelse, generelt om lejers misligholdelse m.v.

Vejle Scandic Jacob Gade
Flegborg 8-10
7100 Vejle
1/4-20
kl. 15:00 til 18:00
Overvejer du også, hvad du skal skrive i lejekontraktens § 11? Hvad giver mening, hvad er næsten undværligt, og hvad kunne du måske undlade?

Vestjylland/Esbjerg Restaurant Parken
Søvej 9
6700 Esbjerg
1/4-20
Kl. 17:00 til kl. 20:00
DIALOGMØDE

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
15/4-20
Kl. 09:00 til 14:00
SEMINAR – Markedet for udlejningsboliger har ændret sig. Hvordan påvirkes dine investeringer, og hvordan skal du reagere?
Se mere...

Horsens Hotel Opus
Egebjergvej 1
8700 Horsens
16/4-20
kl. 15:00 til 17:30
Ejendomsvurderingen af familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse – NU SKER DET !

Haderslev Buch Advokatfirma
Teaterstien 9
6100 Haderslev
20/4-20
kl. 15:00 til 17:45
Fremtidsfuldmagter og arv særligt for udlejere. Hvad skal der ske, hvis jeg ikke kan varetage mine interesser eller dør ?

Odense Scandic Hotel
Hvidkærvej 25
5250 Odense
6/5-20
Kl. 15:00 til 17:00
De nye regler om gennemgribende renoveringer af lejligheder (§5, stk. 2)

Randers Restaurant Skovbakken
Østervangsvej 1
8900 Randers
12/5-20
kl. 12:00 til 15:30
Kursus for ejendomsinspektører/viceværter – med speciel fokus på ind-og fraflytningsrapporter = mere praktik end jura

Fredericia Audi Fredericia
Kongens Kvarter 32
7000 Fredericia
14/5-20
Kl. 14:00 til 17:00
Restance – Ophævelse – Udsættelse - Indbringelse for fogedretten samt sikring af tilgodehavende

Aarhus Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
25/5-20
Kl. 09:00 til 12:00
Ny § 5, stk. 2

Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
8/6-20
Kl. 19:00 til 22.00
Ny § 5, stk. 2

Slagelse ”on location” – oplyses ved bekræftelsesmail 16/6-20
Kl. 15:00 til 17:30
Kursus for ejendomsinspektører/viceværter – med speciel fokus på ind- og fraflytningsrapporter = mere praktik end jura